Про видавництво Передплата Наука Реклама Розповсюдження Звітність ПартнериМедіа Контакти RSS RRS | Додати в вибране в избранное |
Издательский дом

Послання Президента Республіки Казахстан

Послання Президента Республіки Казахстан

 Послання  

Президента Республіки Казахстан Н.Назарбаєва народу Казахстана

5 жовтня 2018 року

 ЗРОСТАННЯ ДОБРОБУТУ КАЗАХСТАНЦІВ: ПІДВИЩЕННЯ ДОХОДІВ І ЯКОСТІ ЖИТТЯ

  

Шановні казахстанці!

За роки Незалежності нами було проведено велику роботу.

Створивши сучасну прогресивну державу з економікої, що динамічно розвивається, ми забезпечили мир і суспільну злагоду.

Провели якісні та історично значимі структурні, конституційні та політичні реформи.

Домоглися підвищення міжнародного авторитету Казахстану і посилення його геополітичної ролі в регіоні.

Ми зарекомендували себе як відповідального і затребуваного міжнародного партнера у вирішенні регіональних та глобальних проблем.

Казахстан став першою державою серед країн СНД і Центральної Азії, який був обраний світовим співтовариством для проведення міжнародної виставки «ЕКСПО-2017».

Ми побудували нову столицю – Астану, що стала фінансовим, діловим, інноваційним і культурним центром євразійського регіону.

Чисельність населення країни перевищила 18 мільйонів осіб, тривалість життя досягла 72,5 років.

Ми сформували міцні економічні основи.

За останні 20 років у країну залучено прямі іноземні інвестиції в обсязі 300 мільярдів доларів США.

Розвивається малий і середній бізнес, що становить основу процвітання економіки. У рейтингу ведення бізнесу Світового банку Казахстан піднявся на 36-е місце серед 190 країн.

Ми завжди своєчасно реагували на зовнішні виклики і були готові до них.

У зв'язку з цим я висував необхідні програмні ініціативи з модернізації країни. Їх реалізація стала основним фактором успішного розвитку.

Наша стратегічна мета – до 2050 року увійти до числа 30 розвинених країн світу.

У 2014 році ми почали реалізацію комплексної програми «Нұрли жол», спрямованої на модернізацію інфраструктури країни.

Три роки тому було оприлюднено План нації «100 конкретних кроків».

Потім ми приступили до Третьої модернізації країни. Її головне завдання – сформувати нову модель економічного зростання, яка забезпечить глобальну конкурентоспроможність Казахстану.

Сталий розвиток нашої країни вселяє велику надію на подальше підвищення рівня життя.

Ми готові до вирішення нових завдань.

 

Шановні співвітчизники!

Останнім часом посилюються процеси світової політичної і економічної трансформації.

Світ стрімко змінюється.

Руйнуються, що здавалися непорушними підвалини системи глобальної безпеки і правила міжнародної торгівлі.

Нові технології, роботизація і автоматизація ускладнюють вимоги до трудових ресурсів і якості людського капіталу.

Вибудовується абсолютно нова архітектура фінансових систем. При цьому фондові ринки надувають нову «мильну бульбашку», яка може спровокувати чергову фінансову кризу.

Сьогодні глобальні та локальні проблеми переплітаються. У цих умовах відповіддю на виклики і запорукою успішності держави стає розвиток головного багатства – людини.

Уряду, кожному керівнику держоргану, держкомпанії потрібно змінити підходи в роботі. Головним пріоритетом має стати зростання добробуту казахстанців.

Саме за цим параметром я буду тепер оцінювати персональну ефективність і відповідність займаним посадам.

* * *

Благополуччя казахстанців залежить у першу чергу від стабільного зростання доходів і якості життя.

 

I. ЗРОСТАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ.

Доходи зростають, коли людина працьовита, є професіоналом своєї справи, отримує гідну заробітну плату або має можливість відкривати і розвивати власну справу.

Лише спільними зусиллями ми зможемо створити Товариство Загальної Праці.

По-перше, доручаю Уряду з 1 січня 2019 року підвищити мінімальну зарплату в 1,5 рази – з 28 до 42 тисяч тенге.

Це безпосередньо торкнеться 1 мільйона 300 тисяч чоловік, які працюють у всіх галузях на підприємствах різних форм власності.

Підвищення охопить 275 тисяч працівників бюджетних організацій, зарплати яких виростуть у середньому на 35%.

На ці цілі з республіканського бюджету на 2019-2021 роки потрібно виділяти 96 мільярдів тенге щорічно.

При цьому тепер мінімальна зарплата не буде прив'язана до прожиткового мінімуму. Новий розмір мінімальної заробітної плати стане каталізатором зростання оплати праці в цілому в масштабах всієї економіки.

Сподіваюся, ця ініціатива буде підтримана великими компаніями в частині підвищення зарплат низькооплачуваним працівникам.

По-друге, потрібно формувати стабільні джерела зростання бізнесу, стимулювати приватні інвестиції і сприятиме свободі ринку.

Саме бізнес створює нові робочі місця і забезпечує більшу частину казахстанців доходами.

ПЕРШЕ. Ще в 2010 році ми запустили програму «Дорожня карта бізнесу-2020».

У рамках своїх поїздок у регіони я переконався в її ефективності.

Дію програми слід продовжити до 2025 року.

На її реалізацію необхідно передбачити додатково не менше 30 мільярдів тенге щорічно.

Це дозволить за 3 роки додатково створити не менше 22 тисяч нових робочих місць, забезпечить надходження 224 мільярдів тенге податків і виробництво продукції на 3 трильйони тенге.

ДРУГЕ. Необхідно вжити рішучих заходів з розвитку конкуренції в економіці і наведення порядку в тарифах на послуги ЖКГ і природних монополій.

У сфері комунальних послуг та регулювання природних монополій тарифоутворення і витрачання зібраних зі споживачів коштів досі не прозоро.

Відсутні ефективний моніторинг і контроль інвестиційних зобов'язань монополістів.

Уряду потрібно в тримісячний термін розглянути дане питання і реформувати роботу антимонопольного відомства, значно посиливши функції щодо захисту конкуренції.

Це важливо, оскільки призводить до зростання витрат для бізнесу, зниження реальних доходів людей.

ТРЕТЄ. Необхідно підвищити захист бізнесу від неправомірного адміністративного тиску і погроз кримінального переслідування.

Доручаю з 1 січня 2019 року підвищити пороги застосування кримінальної відповідальності за податковими порушеннями до 50 тисяч МРП зі збільшенням штрафів.

Також потрібно реорганізувати Службу економічних розслідувань, передавши її функції в Комітет фінансового моніторингу, основним завданням якого має стати боротьба з тіньовою економікою.

Ми повинні йти до «безготівкової економіки». Тут слід спиратися не тільки на репресивні, але і стимулюючі інструменти, наприклад, заохочувати бізнес до використання безготівкового розрахунку.

Завершення інтеграції податкових і митних Інформсистем підвищить прозорість адміністрування.

Уряду необхідно вжити дієвих заходів щодо скорочення тіньового обороту в економіці як мінімум на 40% за 3 роки.

Щоб бізнес міг почати роботу з чистого аркуша, доручаю з 1 січня 2019 року розпочати проведення податкової амністії для МСБ, списавши пені і штрафи за умови сплати основної суми податку.

ЧЕТВЕРТЕ. Експортоорієнтована індустріалізація повинна стати центральним елементом економічної політики.

Уряду необхідно сфокусуватися на підтримці експортерів в обробному секторі.

Наша торгова політика повинна перестати бути інертною.

Необхідно надати їй енергійного характеру з метою ефективного просування наших товарів на регіональних і світових ринках.

Одночасно потрібно допомагати нашим підприємствам освоювати широку номенклатуру товарів народного споживання, розвивати так звану «економіку простих речей».

Це важливо не тільки для реалізації експортного потенціалу, а й насичення внутрішнього ринку вітчизняними товарами.

Доручаю Уряду спрямувати додатково 500 мільярдів тенге на підтримку обробної промисловості і несировинного експорту протягом наступних 3 років.

Нацбанку для вирішення завдання доступного кредитування пріоритетних проектів доручаю надати довгострокову тенгову ліквідність у розмірі не менше 600 мільярдів тенге.

Уряду спільно з Нацбанком треба забезпечити суворий контроль за цільовим використанням цих коштів.

Для реалізації великих, проривних проектів слід розглянути питання створення Фонду прямих інвестицій у несировинний сектор, який буде здійснювати свою діяльність на принципі співінвестування з іноземними інвесторами.

Також необхідно посилити роботу з розвитку транспортно-логістичного та інших секторів послуг.

Особливу увагу слід приділити розвитку в'їзного та внутрішнього туризму для використання нашого багатого природного і культурного потенціалу. Уряду слід у стислі терміни прийняти галузеву держпрограму.

Послання Президента Республіки Казахстан

 

П'ЯТЕ. Потрібно повною мірою реалізувати потенціал агропромислового комплексу.

Основне завдання – збільшити в 2,5 рази продуктивність праці і експорт переробленої продукції сільського господарства до 2022 року.

Усі заходи держпідтримки необхідно направити на масштабне залучення сучасних агротехнологій у країну.

Ми повинні використовувати кращий досвід управління галуззю шляхом впровадження гнучких і зручних стандартів і залучення «сивих голів» – авторитетних зарубіжних фахівців у галузі сільського господарства.

Потрібно вибудувати систему масового навчання сільських підприємців новим навичкам ведення господарства.

Доручаю Уряду в найближчі 3 роки на ці цілі передбачити додатково не менше 100 мільярдів тенге щорічно.

ШОСТЕ. Особливу увагу слід приділяти розвитку інноваційних і сервісних секторів.

Перш за все необхідно забезпечити розвиток таких напрямків «економіки майбутнього», як альтернативна енергетика, нові матеріали, біомедицина, великі дані, інтернет речей, штучний інтелект, блокчейн та інші.

Саме від них у майбутньому залежать місце і роль країни в глобальному світі.

Доручаю Уряду спільно з Назарбаєв Університетом по кожному напрямку розробити спеціальні програми з визначенням конкретних проектів.

Одним з них може стати створення на базі університету науково-дослідного інституту з розробки технологій штучного інтелекту.

СЬОМЕ. Необхідно посилити роль фінсектора в розвитку реальної економіки і забезпечити довгострокову макроекономічну стабільність.

Зростання цін, доступ до фінансування, стійкість банків – ось, що зараз найбільше цікавить людей.

Нацбанку спільно з Урядом потрібно нарешті почати системно вирішувати питання оздоровлення фінансового та реального секторів, проведення комплексної антиінфляційної політики.

В умовах, що складаються критично важливо нарощувати кредитування економіки, особливо обробного сектора і МСБ.

Необхідно також підвищувати ефективність управління пенсійними активами та ресурсами системи соцстрахування, реально розвивати альтернативні фінансові інструменти – ринок цінних паперів, страхування і так далі.

Важливу роль у забезпеченні бізнесу іноземними інвестиціями, доступом до капіталу повинен зіграти Міжнародний фінансовий центр «Астана». Ми спеціально створили окремий суд, фінансовий регулятор, біржу.

Усім держорганам і нацкомпаніям слід активно використовувати цей майданчик і сприяти її швидкому становленню та розвитку.

* * *

Ефективна реалізація перерахованих заходів підвищить доходи казахстанців за рахунок зростання зарплат і створення нових робочих місць.

Дані процеси постійно повинні бути в центрі уваги Уряду.

 

II. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ.

Другою складовою благополуччя є зростання рівня життя.

Питання якості та доступності освіти, охорони здоров'я, житла, комфортного і безпечного проживання стосуються кожної казахстанської родини.

У зв'язку з цим Уряд має переглянути пріоритети бюджетних витрат з акцентом на соціальному секторі, безпеки і інфраструктурі.

ПЕРШЕ. Протягом 5 років необхідно довести витрати на освіту, науку та охорону здоров'я з усіх джерел до 10% від ВВП.

Фінансування потрібно направити на реалізацію намічених реформ, які забезпечать значне підвищення якості обслуговування населення.

ДРУГЕ. Необхідно кардинально підвищити якість дошкільної освіти.

Основи мислення, розумові та творчі здібності, нові навички формуються в самому ранньому дитинстві.

Акценти в освіті зміщуються в бік моделі 4К: розвитку креативності, критичного мислення, комунікабельності та вміння працювати в команді.

У цій сфері необхідно переглянути кваліфікаційні вимоги, методи навчання, систему оплати праці вихователів та інших працівників дитячих садків.

Міністерству освіти і науки спільно з акіматом у поточному році потрібно розробити відповідну «дорожню карту».

ТРЕТЄ. У сфері середньої освіти основні підходи визначені – на нинішньому етапі потрібно сконцентруватися на їх виконанні.

Система і методики навчання Назарбаєв інтелектуальних шкіл повинні стати єдиним стандартом для державних шкіл. Це стане завершальним етапом у реформах шкільної освіти.

Система оцінки знань повинна ґрунтуватися на міжнародних стандартах.

Уже в середній школі важливо проводити професійну діагностику та орієнтацію дітей на найбільш затребувані спеціальності. Це дозволить вибудувати індивідуальну траєкторію навчання і скоротити навчальне навантаження на учня і вчителя.

З огляду на важливість дитячої безпеки, доручаю забезпечити оснащення всіх шкіл і дитячих садів системами відеоспостереження, посилити роботу шкільних психологів і реалізувати інші послідовні заходи.

З метою підвищення доступності освіти доручаю Уряду передбачити в республіканському бюджеті на 2019-2021 роки додатково 50 мільярдів тенге для регіонів, що випробовують найбільший дефіцит учнівських місць і проблеми з тризмінними і аварійними школами.

ЧЕТВЕРТЕ. Вважаю за необхідне розробити і прийняти в наступному році Закон «Про статус педагога».

Він повинен передбачити всі стимули для вчителів і працівників дошкільних організацій, скоротити навантаження, захистити від непередбачених перевірок і невластивих функцій.

П'ЯТЕ. У вищій освіті будуть підвищені вимоги до якості підготовки в навчальних закладах.

Ми збільшили кількість грантів, тепер настав час посилення відповідальності.

Головний критерій оцінки успішності вузу – це зайнятість випускників після закінчення навчання, їх працевлаштування на високооплачувану роботу.

Потрібно проводити політику щодо укрупнення вузів.

На ринку повинні залишитися тільки ті з них, які забезпечують високу якість освіти. Важливо розвивати партнерство з провідними університетами світу, залучаючи на роботу, з досвіду Назарбаєв Університету, кращих зарубіжних топ-менеджерів.

Вважаю за необхідне на базі наявної освітньої інфраструктури створити новий регіональний вуз за прикладом Назарбаєв Університету.

ШОСТЕ. Якість медичних послуг є найважливішим компонентом соціального самопочуття населення.

У першу чергу потрібно підвищити доступність первинної медико-санітарної допомоги, особливо на селі.

Для стимулювання працівників ПМСД доручаю з 1 січня 2019 року по етапах підвищити заробітну плату на 20% дільничним медпрацівникам, який запровадив нові підходи управління захворюваннями.

Для цього в наступному році буде виділено 5 мільярдів тенге.

З 1 січня 2019 року всі поліклініки і лікарні повинні перейти на безпаперове, цифрове ведення медичної документації.

Це дозволить до 2020 року сформувати електронні паспорти здоров'я для всього населення, усунути черги, бюрократію, підвищити якість послуг.

Використовуючи досвід уже створених кардіологічного і нейрохірургічного кластерів, у 2019 році потрібно приступити до будівництва Національного наукового онкологічного центру в Астані.

Таким чином ми врятуємо багато людських життів.

СЬОМЕ. На регіональному рівні необхідно знайти резерви і підвищити доступність масового спорту та фізкультури.

Доручаю Уряду і акімам побудувати не менше 100 фізкультурно-оздоровчих комплексів.

Також потрібно ефективно використовувати наявні спортивні споруди, особливо при школах, облаштовувати двори, парки, сквери для занять фізкультурою.

ВОСЬМЕ. Здоров'я нації – головний пріоритет держави. Це означає, що казахстанці повинні споживати якісні продукти.

Сьогодні відсутня цілісна політика щодо захисту населення від неякісних і небезпечних для здоров'я і життя товарів і послуг.

Доручаю Уряду вжити заходів і привести до ладу цю діяльність.

З наступного року повинен розпочати роботу Комітет з контролю якості та безпеки товарів і послуг.

Його діяльність головним чином буде включати експертизу продуктів харчування, лікарських засобів, питної води, дитячих товарів, медичних послуг.

Для цього необхідно забезпечити сучасну лабораторну базу і сформувати штат кваліфікованих фахівців.

При цьому потрібно інституційно посилювати і активно використовувати громадські організації із захисту прав споживачів.

Ми завжди допомагаємо бізнесу, але людина, її права і здоров'я важливіше.

Держава в рамках зниження адміністративних бар'єрів відмовилася від багатьох перевірок, дозволів тощо.

Тому відповідальність за якість і безпеку пропонованих товарів і послуг лягає і на бізнес-співтовариство.

У цілому, бізнес повинен думати не тільки про прибуток, а й спільно з державою забезпечувати безпеку і комфорт для наших громадян.

* * *

Якісні соціальні послуги населенню повинні гармонійно супроводжуватися створенням широких можливостей для покращення житлових умов, комфортного і безпечного проживання в будь-якому населеному пункті країни.

 

III. СТВОРЕННЯ КОМФОРТНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРОЖИВАННЯ.

Комфортність полягає перш за все в доступності житла, красивому і безпечному дворі, зручному для проживання і роботі в населеному пункті і якісної інфраструктури.

ПЕРШЕ. Якісне і доступне житло.

Сьогодні ми успішно реалізуємо програму «Нұрли жер», що забезпечила потужний імпульс житловому будівництву.

Запущена нова масштабна програма «7-20-25», яка підвищує доступність житлової іпотеки.

Доручаю акімам опрацювати питання часткового субсидування початкових внесків за пільговою іпотекою з місцевого бюджету.

Видача таких житлових сертифікатів підвищить доступність іпотеки для кваліфікованих педагогів, медиків, поліцейських та інших фахівців, необхідних регіону.

Також потрібно збільшити в великих містах будівництво орендного житла для соціально вразливих верств населення.

Ці заходи дозволять більш 250 тисячам сімей поліпшити свої житлові умови.

А з урахуванням будівництва інженерної інфраструктури для районів масової забудови держава за 5 років допоможе 650 тисячам сімей, або більше 2 мільйонам наших громадян.

ДРУГЕ. Потрібно забезпечити впровадження нових підходів до територіального розвитку країни.

На сьогодні економіки провідних країн більшою мірою представлені глобальними містами або мегаполісами.

Більше 70% світового ВВП створюється в містах.

У нас історично склався свій уклад, переважала аграрна економіка з мономістами і невеликими обласними центрами.

Тому для 18-мільйонної країни 3 міста-мільйонника, 2 з яких стали такими в епоху незалежного Казахстану – це велике досягнення.

Астана і Алмати вже дають більше 30% ВВП країни.

Однак інфраструктура міст не завжди відповідає зростаючим потребам підприємств і населення.

В останні роки за програмою «Нұрли жол» ми сформували інфраструктуру республіканського значення.

З 2015 року побудовано та реконструйовано 2400 км автодоріг. Ця робота триває, і до 2020 року буде введено ще 4600 км доріг.

Тепер потрібно системно розвивати регіональну і міську інфраструктуру.

Для цього в поточному році збільшено фінансування: на дороги місцевого значення до 150 мільярдів тенге, сільського водопостачання – до 100 мільярдів тенге.

Акімам потрібно сконцентруватися на вирішенні найбільш гострих проблем у регіонах за рахунок даних коштів.

Уряду також необхідно системно підійти до цього завдання, сформувати перелік додаткових інфраструктурних питань, оцінити проекти і знайти джерела їх фінансування.

Будівництво нових шкіл, дитсадків, лікарень необхідно синхронізувати з планами з розвитку населених пунктів, а також створювати умови для залучення в цей сектор приватних інвесторів.

У той же час, необхідно поступово переходити від моделі «інфраструктура до людей» до моделі «люди до інфраструктури».

Це буде стимулювати укрупнення населених пунктів, підвищувати ефективність використання виділених коштів.

Кожен регіон і велике місто повинні розвиватися, спираючись на власну модель сталого економічного зростання та зайнятості з урахуванням наявних конкурентних переваг.

У зв'язку з цим потрібно розробити систему регіональних стандартів для різних населених пунктів – від опорних сіл до міст республіканського значення.

Стандарт повинен включати конкретні показники переліку і доступності соціальних благ і держпослуг, забезпеченості транспортною, культурно-спортивною, діловою, виробничою, цифровою інфраструктурою та інше.

Потрібно посилити роботу щодо поліпшення екологічної обстановки, у тому числі по шкідливим викидам, станом ґрунтів, землі, повітря, утилізації відходів, а також розвитку систем екологічного моніторингу з вільним онлайн-доступом до них.

Особлива увага повинна бути приділена створенню «безбар'єрного середовища» для осіб зі спеціальними потребами.

Доручаю до 1 вересня 2019 року розробити Прогнозну схему територіально-просторового розвитку країни до 2030 року, яка стане Новою картою керованої урбанізації країни.

Для реалізації практичних заходів доручаю підготувати прагматичну Програму розвитку регіонів до 2025 року із зазначенням конкретних заходів, проектів і обсягів фінансування.

Зазначені аспекти регіонального розвитку потрібно врахувати в держпрограмах «Нұрли жол» і «Нұрли жер», терміни реалізації яких також слід продовжити до 2025 року.

Перша програма повинна сфокусуватися на розвитку транспортної інфраструктури. Друга – на комунальному і житловому будівництві.

Потрібно надати цим програмам «друге дихання».

Потрібні глибокі і якісні перетворення в роботі правоохоронних органів.

Безпека є невід'ємною частиною якості життя.

Співробітники органів внутрішніх справ знаходяться на «передньому фронті» боротьби зі злочинністю та захищають від неї громадян, нерідко ризикуючи своїми життями.

У той же час суспільство очікує докорінного поліпшення роботи правоохоронних органів, у першу чергу поліції.

Доручаю Уряду спільно з Адміністрацією Президента прийняти «Дорожню карту з модернізації органів внутрішніх справ».

Старт реформам має бути вже з 1 січня 2019 року.

По-перше, потрібно оптимізувати штатну чисельність МВС, позбавити поліцію від невластивих функцій.

Вивільнені кошти слід направити на підвищення зарплат поліцейських, вирішення їх житлових та інших соціальних питань.

По-друге, необхідно затвердити новий стандарт поліцейського і змінити систему кар'єрного просування, а також підготовки та відбору кадрів через поліцейські академії.

Усі співробітники повинні пройти переатестацію. Службу продовжать тільки кращі з них.

По-третє, слід впровадити нові сучасні формати роботи з населенням, кардинально змінити критерії оцінки поліції.

Потрібно перевести роботу поліції на сервісну модель.

У свідомості громадян має зміцнитися, що поліцейський не карає, а допомагає у важкій ситуації.

При міських і районних органах внутрішніх справ необхідно створити комфортні умови для прийому громадян за принципом ЦОНов.

Усі міста Казахстану необхідно забезпечити системами моніторингу громадської безпеки.

Ключовими параметрами оцінки роботи поліції повинні стати рівень довіри з боку суспільства і почуття безпеки у населення.

ЧЕТВЕРТЕ. Подальша модернізація судової системи.

За останні роки зроблено чимало, але поки ще не вирішена головна задача – забезпечення високого рівня довіри до судів.

Разом з тим верховенство права – це ключовий фактор успіху наших реформ.

По-перше, слід продовжити впровадження сучасних форматів роботи судів і передових електронних сервісів.

Щорічно 4 мільйони наших громадян втягнуто в судову тяганину.

Скільки сил і коштів витрачається!

Мають бути скорочені зайві судові процедури, які призводять до необгрунтованих витрат часу і ресурсів. Те, що раніше вимагало особистої присутності, зараз може здійснюватися дистанційно.

По-друге, потрібно забезпечити якісний розвиток і оновлення кадрів судової системи, створити стимули, щоб суддями прагнули стати кращі юристи.

По-третє, необхідна зрозуміла і передбачувана судова практика, особливо при судових суперечках між бізнесом і держструктурами, а також виключення можливостей неправомірного впливу на суддів.

Доручаю Верховному Суду спільно з Урядом до кінця року виробити відповідний комплекс заходів.

* * *

Найважливішу роль в реалізації будь-яких реформ буде грати компактний і ефективний держапарат, який всі свої дії повинен розглядати через призму підвищення добробуту народу.

 

Послання Президента Республіки Казахстан

 

IV. ДЕРЖАПАРАТ, ОРІЄНТОВАНИЙ НА ПОТРЕБИ ГРОМАДЯН.

Як повинен змінитися державний апарат в умовах нового часу?

ПЕРШЕ. Кардинальне підвищення ефективності діяльності державних органів.

«Якість» має стати новим стилем життя державного службовця, а самовдосконалення – його головним принципом.

Держслужбовці нової формації повинні скоротити дистанцію між державою і суспільством. Це передбачає постійний зворотний зв'язок, жваве обговорення та роз'яснення людям конкретних заходів і результатів державної політики.

Академії держуправління спільно з Назарбаєв Університетом необхідно розробити програму «Керівник нової формації» і спецкурси перепідготовки при призначенні на керівні посади.

Важливо залучити професіоналів з приватного сектора, що мають досвід роботи в кращих зарубіжних компаніях або здобули освіту в провідних університетах світу.

У поточному році в 4 держорганах ми впровадили нову модель оплати праці.

Усі пілотні проекти показали хороші результати.

Підвищено привабливість держслужби, що особливо актуально на регіональному рівні.

За рахунок оптимізації неефективних витрат і скорочення керівного складу заробітні плати нижчої та середньої ланки співробітників зросли в 2-2,5 рази.

Відтік кадрів зменшився в 2 рази. У 3 рази зріс приплив висококваліфікованих фахівців з приватного сектора, включаючи випускників топових вузів.

В Агентстві у справах держслужби конкурс у центральний апарат виріс до 28 осіб на місце, а в регіональних підрозділах – до 60 осіб на місце.

На 1 вакантне місце в акімату Мангістауської області тепер претендують 16 осіб, а в Міністерстві юстиції – в середньому 13 осіб.

В Астані тільки за рахунок нових підходів щодо фінансування проектів, що реалізуються в рамках ДПП, вдалося заощадити понад 30 мільярдів тенге.

Для переходу на нову модель оплати праці я надав керівникам державних органів право здійснювати «бюджетно-кадровий маневр».

Вони отримали можливість направляти зекономлені кошти на підвищення оплати праці службовцям.

На даний момент багато держорганів хочуть перейти на нову модель.

Головне – вони повинні розуміти, що це не просто механічне підвищення зарплат, а перш за все показник підвищення ефективності їх роботи.

Доручаю проконтролювати, щоб зростання витрат на оплату праці було компенсовано оптимізацією і економією бюджетних витрат, у тому числі витрат підвідомчих організацій.

Тут не можна допустити формалізму і зрівнялівки, для того щоб не дискредитувати даний проект.

ДРУГЕ. У цей непростий час потрібно домагатися максимальної віддачі від кожного тенге, що виділяється.

Як показують результати перевірок, у ряді випадків вартість будівництва завищується ще на етапі розробки проектної документації.

Існують проекти, які не доводяться до кінця або з самого початку не мають перспектив.

Якщо ставитися до дорученої справи відповідально, то можна вивільнити сотні мільярдів тенге бюджетних коштів і направити їх на реальні потреби населення.

Уряду необхідно вжити системних заходів з оптимізації витрат і економії коштів, виключаючи неефективні і несвоєчасні витрати.

ТРЕТЄ. Буде продовжена активна боротьба з корупцією.

По-перше, слід домагатися зниження прямих контактів держслужбовців з населенням у рамках наданих держпослуг.

Одним з питань, що хвилюють людей, є бюрократичні процедури в сфері земельних відносин і будівництва.

У цій сфері немає прозорості, повного доступу населення та бізнесу до інформації.

Доручаю створити єдину інформаційну базу даних про земельний фонд і об'єкти нерухомості.

У цьому питанні необхідно навести порядок і віддати землю реальним інвесторам!

Це тільки один приклад.

Потрібно провести відповідну роботу і по всіх інших напрямках, які викликають критику людей і бізнес-спільноти.

У цілому, у 2019 році 80%, а в 2020 році не менше 90% держпослуг має бути переведено в електронний формат.

Для цього необхідно в прискореному порядку оновити Закон «Про державні послуги».

По-друге, потрібно опрацювати питання підвищення персональної дисциплінарної відповідальності перших керівників при здійсненні корупційних правопорушень їх підлеглими.

У той же час співробітник, що чесно працює не повинен боятися перевіряючих.

По-третє, слід поширити досвід столиці з реалізації антикорупційної стратегії в рамках проектів «Регіони, вільні від корупції».

ЧЕТВЕРТЕ. Потрібно знизити формалізм і бюрократію в роботі Уряду та всіх держорганів.

Останнім часом в рази зросла кількість тривалих засідань і нарад в Уряді, держорганах, а також значно збільшився документообіг.

Бувають дні, коли Уряд проводить за участю акимів і їх заступників до 7 нарад у день.

Коли їм працювати? Потрібно покласти край такому стану справ і впорядкувати це питання.

Необхідно надати свободу прийняття рішень міністрам і акімам, які повинні брати на себе конкретні зобов'язання і публічно звітувати за них.

Основою для цього повинна стати розроблена карта показників Стратегічного плану розвитку країни до 2025 року.

П'ЯТЕ. Для ефективного здійснення поставлених завдань необхідно посилити механізм контролю за проведенням реформ.

Уряд і держоргани повинні до кінця року розробити конкретні індикатори і «дорожні карти» з охопленням всіх зазначених питань розвитку, а також своєчасно внести всі необхідні для запуску реформ законопроекти в Парламент.

У свою чергу Парламент повинен якісно і оперативно їх розглянути і прийняти.

Для моніторингу та оцінки ходу реалізації реформ і основних стратегічних документів доручаю створити в Адміністрації Президента Національний офіс модернізації з наданням йому необхідних повноважень.

Крім моніторингу статпоказників він забезпечить проведення регулярних опитувань населення та бізнесу з актуальних для населення питань, як це практикується в ОЕСР.

Офіс буде регулярно доповідати мені ситуацію по кожному напрямку.

Кожен член Уряду, керівник держоргану, керівник держкомпанії буде нести персональну відповідальність за досягнення поставлених завдань.

 

V. ЕФЕКТИВНА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА.

Для забезпечення успішної модернізації Казахстану необхідно подальше здійснення проактивної зовнішньої політики.

Наш миролюбний курс і чітко визначені в цій сфері принципи повністю себе виправдовують.

Відносини Казахстану з Російською Федерацією є еталоном міждержавних зв'язків.

Успішно функціонує Євразійський економічний союз, який відбувся як повноцінне інтеграційне об'єднання і активний учасник світових економічних відносин.

Відкрито нову сторінку взаємодії в регіоні Центральної Азії.

Поступально розвивається всебічне стратегічне партнерство з Китайською Народною Республікою.

Програма «Один пояс – один шлях» надала новий імпульс нашим відносинам з Китаєм.

У ході мого січневого офіційного візиту до Вашингтона і переговорів з Президентом Дональдом Трампом досягнуто домовленість про розширене стратегічне партнерство Казахстану і США в XXI столітті.

Ми продовжимо динамічне співробітництво з ЄС – нашим найбільшим торговим і інвестиційним партнером.

Розвиваються взаємовигідні двосторонні відносини з державами СНД, Туреччиною, Іраном, країнами Арабського Сходу та Азії.

Прийнята на саміті в Актау Конвенція про правовий статус Каспійського моря відкриває нові можливості співпраці з прикаспійськими країнами.

Казахстан гідно завершує свою місію в Раді Безпеки ООН.

Астанинський процес по Сирії став практично єдиним ефективно працюючим форматом переговорів з мирного врегулювання та виходу цієї країни з кризи.

Разом з тим у непростих сучасних умовах зовнішня політика Республіки Казахстан вимагає адаптації і просування національних інтересів на принципах прагматизму.

* * *

У всі часи тільки тверда воля до успіху і згуртованість народу вершили долі країн.

Лише спільними зусиллями ми зможемо досягти великих висот.

 

VI. УЧАСТЬ КОЖНОГО КАЗАХСТАНЦЯ У ПРОЦЕСАХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У КРАЇНІ.

Кожен казахстанец повинен чітко розуміти суть проведених реформ і їх важливість у справі процвітання нашої Батьківщини. Для їх успішної реалізації сьогодні як ніколи є важливою консолідація суспільства навколо загальних цілей.

Програма «Рухані жаңғиру» отримала широку підтримку і надала потужний імпульс модернізаційних процесів у суспільстві.

Дану ініціативу слід не тільки продовжити, але і наповнити новим змістом і напрямами.

Комплексна підтримка молоді та інституту сім'ї повинна стати пріоритетом державної політики.

Необхідно створити широку платформу соціальних ліфтів, яка буде включати повний комплекс заходів підтримки всіх категорій молоді.

Пропоную оголосити наступний рік Роком молоді.

Ми повинні приступити до модернізації соціального середовища сільських територій.

Цьому буде сприяти запуск спеціального проекту «Ауил – Їв бесігі».

За допомогою даного проекту нам належить зайнятися просуванням ідеології праці в регіонах.

Необхідно створити дитячо-юнацькі об'єднання «Сарбаз», за аналогією з бойскаутський рухом, посилити роль військово-патріотичного виховання в школах.

У рамках нової ініціативи «Пізнай свою землю» слід відродити масовий шкільний туризм по регіонах країни.

Сьогодні запропоновані безпрецедентні заходи в основних сферах, що визначають соціальне самопочуття населення.

Фінансова вага ініціатив перевищує 1,5 трильйона тенге, а сукупний ефект – ще більше, що забезпечить справжній ривок у підвищенні рівня життя населення.

Це – найнадійніші і вигідні інвестиції.

 

Дорогі казахстанці!

Благополуччя народу і входження Казахстану до числа 30 розвинених країн світу – довгострокова мета нашої незалежної держави.

Ми завжди адекватно відповідаємо на виклики часу.

Це забезпечується в першу чергу завдяки нашій єдності.

«Багата та країна, де живуть у злагоді», - кажуть у нас в народі.

На сучасному етапі також стоять непрості завдання.

Для нас немає непереборних висот, якщо ми збережемо свою згоду і єдність.

У кожному своєму посланні я приділяю особливу увагу поліпшенню соціального становища та якості життя народу.

Головна мета реалізованих сьогодні державних програм «7-20-25», «Нұрли жол», «Нұрли жер» та інших – це поліпшення якості життя населення.

У Казахстану ще багато нескорених вершин.

Довіра народу піднімає наш дух і додає нам сили на цьому шляху.

Немає нічого вищого за цю благородну мету!

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
Наші партнери

                                                         

  

                                                                        

 

              

                                                

  

                                                  Дедал Инфо        

   

                                                                

 

               

Архив номеров Украина Бизнес Ревю Архив номеров Финансовые услуги Архив Альманах финансовых услуг
Архів номерів Архів номерів Архів номерів


Новини видавництва
Анонси
Фото
Відео
Фінансова звітність компаній
Актуальне інтерв`ю
Наукові статті

 


  ОНЛАЙН-ПЕРЕДПЛАТА  
 
 
  
 
 
 

  
 
 

  

 

  


  
   
   

 

 

 

 

  

            
 Oakeshott Insurance Consultants
  
 
  
 
 
 

 
  

  
 

 
МЕДІА-ПАРТНЕРИ


НБУ курс доллара

НБУ курс евро

НБУ курс рубля


Погода в Киеве

120


Рекламный Украинский Портал. Сайт о полиграфии и рекламе в Украине, интересные новости рекламы

Интернет реклама УБС
Информационный интернет справочник | All-Catalogs.Info
html counterсчетчик посетителей сайта
Рейтинг@Mail.ru